Klasifikace dle ČSN

Požární kouřotěsné úzávěry

Označení a klasifikace podle ČSN EN 13501-2, zkušební metodika EN 1334-3

Kouřotěsnost:
Značky Sa - Sn
Závislá doplňková zkouška

Použité značky:
Sa ... Kouřotěsnost 20 °C - kouřotěsnost – prostory bez požárního  rizika 
Sn ... Kouřotěsnost 200 °C - kouřotěsnost – prostory s požárním rizikem

Příklad klasifikace kouřotěsného uzávěru - kombinované značení: EI1 90 Sm - C5:
E - celistvý
I - izolační schopnost zkoušeného prvku (sestavy křídla a zárubně) ≤ 180 °C
90 - izolační a požární odolnost  po dobu 90 minut
DP 1 – druh konstrukce ( nehořlavá) 
Sm – prostory s požárním rizikem 
C5 – zkoušeno na počet cyklů ( C5 odpovídá 200 000 cyklů) 

Požární uzávěry

 

Označení a klasifikace podle ČSN EN 13501-2, zkušební metodika EN 1364-1

 

Příklad klasifikace požárního uzávěru - kombinované značení: EW 60 DP 1  C3

Použité značky:
E .... celistvý
W – radiační tepelný tok na odvrácené straně tepleného záření
60 – požární  odolnost  po dobu 60 minut
DP 1 – druh konstrukce ( nehořlavá)
C3 – zkoušeno na počet cyklů ( C5 odpovídá 50 000 cyklů) 

Jsou definovány třídy: