Pro projektanty a stavaře

Pro projektanty a stavaře

Dokument pdf obsahuje informace pro projektanty a stavaře týkající se možnosti uložení prahové spojky, možnosti řešení utěsnění spodní strany dveřního křídla, způsobů sestavení rámové zárubně, atd.